Vanaf deze zomer verandert de verkeerssituatie in Leuven grondig. De stad voert op 28 augustus een nieuw circulatieplan in. Dat plan houdt onder meer in dat je met de wagen sommige straten niet meer zal kunnen bereiken, je niet langer van de ene kant van het centrum naar de andere kant zal kunnen rijden, en je op veel plaatsen niet meer zal mogen parkeren. Het plan heeft ook gevolgen voor fietsers.

Waarom is dit van belang voor jou?

Wat is het circulatieplan?

Het circulatieplan is een model waarmee de verkeersstromen in Leuven herschikt worden. Dat model gaat uit van een zevental zones. Een autovrije zone, een autoluwe zone en vijf woonzones.

De autovrije zone kan je door de regel niet in met de wagen, al zijn hier enkele uitzonderingen op. In de autoluwe zone kan je wel geraken met de auto, al kan je daar niet meer parkeren, tenzij je een bewoner bent. De vijf woonzones zijn verder zo ingedeeld dat ze allen een "lus" bevatten. Dat wil zeggen dat je met de auto vanop de ring de woonzone kunt bereiken (op weg naar bijvoorbeeld een centrumparking of je woonst). Maar de zone doorkruisen naar een andere woonzone zal niet meer lukken. Daarvoor moet je eerst terug naar de ring.

Een deel van de autovrije zone bestaat uit winkel-wandelgebieden. Daar mag je ook niet fietsen! En ook de nieuw ingevoerde éénrichtingsstraten zullen mogelijk van toepassing zijn op fietsers.

Legenda


Ongewijzigde rijrichting

Gewijzigde rijrichting

Bestaande knip

Nieuwe knip

Autovrije zone

Autoluwe zone

Shop & go parking
Bron kaartje: www.leuven.be

Informatie voor fietsers

In Leuven worden de verkeersregels voor fietsers erg serieus genomen. Fietsen tegen de rijrichting in, kan je een boete opleveren. Stal je je fiets waar dat niet mag, dan kan je hem terugvinden in een fietscentrale en hangt er een GAS-boete aan je been. Ook overtredingen zoals in het donker fietsen zonder licht, of niet afstappen in een voetgangerszone, worden niet geaccepteerd.

Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van waar je (niet) mag fietsen en waar je je fiets (niet) mag stallen.


Waar mag je niet fietsen?

Gezien het circulatieplan in fases wordt ingevoerd, en nog niet alles reeds ingaat op 28 augustus, is het onmogelijk om een precieze opsomming te geven van waar je al dan niet mag fietsen. Uit je doppen kijken en opletten voor verkeersborden is dus aangewezen.
Dit bord duidt een voetgangerszone aan, maar je mag er ook fietsen. Staat er echter een uur onder het fiets-icoontje, dan mag je ook slechts op bepaalde tijdstippen fietsen in deze zone.

In deze zone mogen auto's slechts op bepaalde tijdstippen rijden, maar fietsers en bromfietsers type A mogen er steeds in (tenzij er een uur onder het fiets-icoontje staat).


Zie je een verkeersbord C3 of C11, rij dan rond via een andere straat of stap af en wandel met de fiets in de hand over het voetpad. Deze borden willen immers zeggen dat je niet mag fietsen (in deze rijrichting).

Staat er "uitgezonderd fietsers" onder het C3-verbodsbord, dan zit je veilig. Auto's mogen er misschien niet in, fietsers wel.Waar mag je je fiets (niet) parkeren

Algemeen gezien mag je je fiets tegen een gevel plaatsen. Zeker in een woonzone zal dat geen problemen opleveren. Let er dan wel op dat er nog voldoende plaats op het voetpad vrij is. De vuistregel is dat er nog één meter wandelruimte vrij moet zijn op het voetpad. Gezien Leuvense voetpaden vaak erg smal zijn is dat niet altijd mogelijk. Probeer waar mogelijk je fiets te stallen in één van de voorziene fietsenstallingen. 

Op de meeste plaatsen moet je je geen zorgen maken over waar je je fiets precies zet. Er zijn echter twee zones in Leuven waar je je fiets best niet achterlaat. Doe je dat toch, dan riskeer je dat hij opgehaald wordt door de politie. Dan moet je een GAS-boete betalen en je fiets gaan halen in de fietsafhandelcentrale.

De eerste zone waar je je fiets niet mag parkeren is rond het station. Deze zone "Martelarenplein" loopt echter behoorlijk ver door, let dus ook daar goed op de verkeersborden. De andere is rond het Rector De Somerplein en de Grote Markt. Op beide locaties is echter een fietsenstalling voorzien (al kan je 's nachts je fiets niet stallen onder het Rector de Somerplein en moet je betalen als je je fiets er tijdens de nacht laat staan).

Informatie voor automobilisten

Niemand zal de wijzigingen waarschijnlijk zo hard voelen als de automobilisten. Zij moeten immers rekening houden met vier ingrijpende veranderingen:

  • de uitbreiding van de autovrije zone
  • het ontstaan van een autoluwe zone, waar je niet meer mag parkeren
  • het afsnijden van doorgangsroutes met "knippen" in de straten tussen de zones in
  • het invoeren van nieuwe rijrichtingen

Onderzoek dan ook, voor je aan de jaarlijkse kotverhuis begint, of wanneer je met de auto komt of afgezet wordt, in welke zone je terecht komt, en wat de regels daar zijn.

Invoering

Op dit moment zijn alleen de autovrije zone en autoluwe zone van kracht. De bewonerszones worden stelselmatig ingevoerd tussen 19 september en 5 december. Dat zorgt er voor dat iedereen tijd heeft om aan de wijzigigingen te wennen, maar ook dat je route mogelijk verschillende keren zal wijzigen tussen september en december.Wat mag in welke zone?

Hoe en waar je met je auto rijdt hangt dus af van in welke zone je je bevindt.

Autovrije zone (lichtpaars)

In de autovrije zone is autorijden, vanzelfsprekend, niet de bedoeling. Al kan je tussen 6.00 en 11.00, en tussen 18.30 en 20.30 wel de zone inrijden om te laden en te lossen. Wil je je kotverhuis plannen, doe dat dan op die tijdstippen. Hier mag je niet parkeren. Zorg dus dat er steeds iemand bij de auto blijft.

Autoluwe zone (donkerpaars)

In de autoluwe zone mag je nog gewoon met de auto rijden. Het grote verschil is dat je er niet meer mag parkeren, tenzij je een bewonerskaart hebt. Die kaart is geregistreerd op de nummerplaat van de auto, en kan alleen aangevraagd worden indien je gedomicilieerd bent op dat adres. Je kan dus geen bewonerskaart in de auto van je ouders leggen, bijvoorbeeld. Hier mag je wel op eender welk tijdstip laden en lossen. Op enkele shop & go parkeerplaatsen, mag je je auto een half uur parkeren. 

Bewonerszones (rood, groen, blauw, oranje, geel)

In de bewonerszones verandert er op zich niet zo heel veel. Maar de route die je gewoon bent, zal misschien wijzigen. Zo zal je in sommige straten plots niet verder kunnen (door een "knip" tussen de zones in), en zal je in sommige straten een andere rijrichting moeten volgen.

Belangrijk hierbij is het idee van de lussen. Zo heeft elke bewonerszone een bepaalde lus, van waaruit je alle straten in die zone zou moeten kunnen bereiken. Die lussen herken je op het kaartje doordat ze in feller wit zijn aangeduid.

 Invoering

Op 28 augustus werden de lichtpaarse en donkerpaarse zones ingevoerd. Dat zijn de autovrije en autoluwe zones. Hiervoor werd de bestaande autovrije zone licht uitgebreid. In de autoluwe zone is de belangrijkste verandering, dat je hier niet langer kan parkeren. Alleen inwoners met een bewonerskaart ("parkeerkaart" is niet hetzelfde als "parkeerschijf") kunnen hun auto hier nog plaatsen.

De overige zones worden stapsgewijs ingevoerd.

Groene zone

 

Op 19 september werd de groene zone in het circulatieplan van kracht. Deze kleine zone zorgde toch voor enkele ingrijpende wijzigingen.

De Maria Theresiastraat wordt een éénrichtingsstraat (richting ring tussen Blijde Inkomststraat en Martelarenplein, richting Tiensestraat tussen Blijde Inkomststraat en Tiensestraat). Hierdoor kan je dus niet langer de stad doorkruisen via de Vesaliusstraat en de Maria Theresiastraat, maar moet je de nieuwe lus "Blijde Inkomststraat-Tiensestraat" volgen, om in dat stadsdeel je weg te vinden.

Een deel van de Justus Lipsiusstraat en de Jozef II-straat worden ook éénrichtingsverkeer. Je kan delen van deze straten enkel nog richting ring navigeren. De Dagobertstraat, Bogaardenstraat en Burgemeestersstraat worden dan weer enkel nog stadsinwaarts berijdbaar.

Het lijkt erop dat fietsers een uitzondering krijgen op de gewijzigde rijrichtingen, en dus gewoon mogen fietsen zoals vroeger. Merk je dat je plots ergens niet meer in mag met de fiets? Laat het ons weten via mobiliteit@loko.be. Let alleszins extra hard op de verkeersborden.Rode zone (deel 1)

 

Op 10 oktober werd het eerste deel van de nieuwe rode zone ingevoerd. Tussen de Parkstraat en de Tiensestraat veranderden er heel wat rijrichtingen.

Een knip werd ingevoerd tussen de Burgemeesterstraat en de Brabanconnestraat, in de Brabanconnestraat ter hoogte van het rond punt, en tussen de Windmolenstraat en de Tiensestraat. Hierdoor wordt extra sluipverkeer ontmoedigd, doordat je niet langer via deze straten de stad kunt doorsteken. De belangrijke verkeerslus in de rode zone (Naamsestraat - Hendrik Consciensestraat - Parkstraat) komt pas later effectief in werking.

Nieuwe eenrichtingsstraten: de Dekenstraat en Frederik Lintsstraat (buiten het laatste deeltje, daar moet je doorsteken naar de Parkstraat) zijn enkel nog richting ring begaanbaar, de Windmolenveldstraat en Henri Regastraat kan je enkel nog richting centrum inrijden. De Vlamingenstraat en Andreas Vesaliusstraat zijn enkel nog navigeerbaar in de richting van de Tiensestraat en de kleine straatjes in de omgeving tussen de Brabanconnestraat en de Tomveldstraat krijgen allemaal enkelrichtingverkeer in verscheidene richtingen.Rode zone (deel 2)

 

24 oktober markeerde de start van het tweede deel van de rode zone. Daarbij kwam een nieuwe lus in werking (Naamsestraat - Hendrik Consciencestraat - Parkstraat) en enkele nieuwe eenrichtingsstraten.

De Emile Mathieustraat en de Familie De Bayostraat kan je enkel nog berijden richting Parkstraat, de Eugene Gilbertstraat moet je volgen naar de Naamsestraat, de Weldadigheidsstraat kan je enkel nog navigeren naar de Ring toe en de Gerard Vander Lindenstraat is dan weer enkel nog weg van de Ring begaanbaar voor automobilisten.Oranje zone

 

14 november: het oranje deel van het circulatieplan treed in werking.

Knips: Eduard Remyvest, Goudsbloemstraat, Pelgrimstraat en Wagenweg ter hoogte van de Brusselsestraat; Muurkruidstraat ter hoogte van de Kaboutermansstraat; Bankstraat en Volmolenlaan aan de ring; Janseniusstraat, net na de Rixvonde. Ook het Grasmushof krijgt een knip, ter hoogte van de Heilige-Geeststraat; en ook de Herstraat, net voor de Goudsbloemstraat.

Nieuwe richtingen: De Redingenstraat wordt enkelrichting, in de richting van het stadscentrum; net als het deel van de Heilige-Geeststraat tussen de Arthur de Greefstraat en de Bankstraat. Diezelfde straat is enkel nog navigeerbaar richting ring, tussen Sint-Hubertusstraat en Bankstraat en tussen de Arthur De Greefstraat en de ring zelf. Het Redingenhof kan je enkel nog navigeren richting Rixvonde en Kapucijnenvoer. En ook de Kruisstraat wordt enkelrichting, ditmaal in de richting van de Hertstraat en de Sint-Hubertussstraat.

De Remi Vandervaerenlaan blijft voorlopig dubbelrichting, tot de werken aan het Janseniushof voorbij zijn. Om dezelfde reden verandert er voorlopig ook niets in de Ten Hovelaan: ze blijft enkelrichting, naar de R. Vandervaerenlaan toe.

 Gele zone

 

De gele zone start op 28 november. Wat er verandert?

  • De Brusselsestraat wordt tussen de Amerikalaan en de Lei enkelrichting, staduitwaarts.
  • De Pieter Coutereelstraat wordt doorgeknipt tussen de Predikherinnenstraat en Zevenslapersstraat. Vanaf de Predikherinnenstraat wordt de Pieter Coutereelstraat dan ook enkelrichting, naar de Brusselsestraat toe.
  • De Riddersstraat wordt volledig enkelrichting naar de Mechelsestraat toe, nu dus ook tussen de Donkerstraat en de Burchtstraat.
  • De Ierse-Predikherenstraat wordt enkelrichting, in de richting van de Brusselsestraat.
  • Tenslotte wordt de Wijnpersstraat nu ook vanaf de Ierse-Predikherenstraat enkelrichting, richting Mechelsevest.


Blauwe zone

 

Op 5 december start het blauwe stadsdeel, met daarin enkele erg belangrijke wijzigingen.

De grootste verandering vindt plaats in de Bondgenotenlaan. Die wordt éénrichting, stadinwaarts. De staduitwaartse rijstrook - richting het Martelarenplein - wordt immers een busbaan, waar je als automobilist niet op mag rijden, stilstaan of parkeren. Fietsers, taxi’s en bussen mogen wel over de busbaan rijden.

Wil je als automobilist terug naar de ring? Danneem je de V. Decosterstraat of de L. Melsensstraat naar de J.-B. Van Monsstraat of de J.-P. Minckelersstraat, die deel uitmaakt van de hoofdverkeerslus voor stadsdeel blauw.

Leveranciers van handelaars kunnen in de Bondgenotenlaan - aan de rechterkant van de weg, stadinwaarts - laden en lossen op de volgende momenten: in het voetgangersgedeelte (tussen de Vital Decosterstraat en het Rector De Somerplein) tussen 6.00 en 11.00 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur, in het blauwe deel (tussen het Martelarenplein en de Vital Decosterstraat) kan dat tussen 09.00 en 15.00 uur, en tussen 18.00 en 07.00 uur.

De doorsteek voor auto’s aan Justus Lipsius verdwijnt en maakt plaats voor een nieuw plein. Dat plein moet meer ademruimte geven aan de Bondgenotenlaan en al haar bezoekers. De knip verschijnt met de invoering van het blauwe stadsdeel, de definitieve herinrichting staat gepland voor voorjaar 2017. 

Auto’s uit de Koning Leopold I-straat (stadsdeel groen) kunnen de Bondgenotenlaan nietmeer inrijden. Je kan dus enkel langs het Martelarenplein naar de Bond rijden. Andersom kan je vanaf de Bond ook de Justus Lipsiusstraat niet meer inrijden.

Verder wordt de Louis Melsensstraat gedeeltelijk enkelrichting, vanaf de Bondgenotenlaan tot de Lepelstraat.

De rijrichting van de Vital Decosterstraat draait om: ze wordt enkelrichting vanaf de Vaartstraat naar de Rijschoolstraat toe.

Ook in een deel van de Kardinaalstraat draait de rijrichting, ze wordt enkelrichting tussen de Vaartstraat en de Sint-Maartenstraat. Het andere deel van de Kardinaalstraat wordt ook enkelrichting, van de Sint-Maartenstraat naar de J.-P. Minckelersstraat.

Aansluitend wordt de Sint-Maartenstraat enkelrichting vanaf het kruispunt met de Lombaardenstraat, richting de Kardinaalstraat.


Allemaal goed en wel, maar mijn kot dan?

Je vraagt je mogelijk af wat dit wil zeggen voor je kot. Wel, een aantal zaken.

Je kotverhuis

Hou bij je kotverhuis rekening met de gewijzigde rijrichtingen, afhankelijk van de periode. (Zie implementatie) Bovendien mag je de autovrije zone maar op bepaalde venstertijden met de auto betreden (tussen 6:00 en 11:00, en tussen 18:30 en 20:30 kan je er in). Betreed je deze zone met de auto buiten deze tijden hangt er vanaf december automatisch een boete aan je been. Dan begint de stad immers met het plaatsen van camera's met nummerplaatsherkenning.

In de autovrije zone en de autoluwe zone mag je je auto niet parkeren, tenzij je een bewonerskaart hebt. Laat deze dus ook niet voor vijf minuutjes achter, maar zorg dat er steeds iemand bij de auto blijft als je aan het laden en lossen bent.

Bezoek

Komt je familie, lief, beste vriend(in) of favoriete huisdier langs? Dan is het best om dat niet met de auto te doen. Komen ze toch met de auto, laat ze dan in eerste instantie op één van de randparkings (Station Leuven, Bodart) of één van de centrumparkings (Ladeuzeplein, Naamsestraat Heilig Hart, Minckelers, Sint-Jacobsplein, Vismarkt, Engels Plein, Bondgenotenlaan Kinepolis...) parkeren en te voet of met de bus verder gaan.

In de autovrije en autoluwe zones kan je nergens anders parkeren, tenzij deze persoon gedomicilieerd is in één van deze zones en een bewonerskaart heeft. In de overige stadsdelen vind je heel misschien nog een plaatsje (betaald parkeren), maar die kans is behoorlijk klein.

Stippel de route uit aan de hand van het plannetje. De beste route is waarschijnlijk door via de ring de lus in je zone op te rijden, en vandaar uit naar je kot te navigeren.