Op 29 maart organiseert LOKO voor de 6e keer de Beiaardcantus. Omdat het aantal kaarten beperkt zijn en menig student wilt meezingen, zetten we hier de belangrijkste informatie voor de ticketverkoop uiteen.

Ticketverkoop Beiaardcantus


© foto: LOKO
 

Op 29 maart organiseert LOKO voor de 6e keer de Beiaardcantus. Deze keer zullen maar liefst 4000 studenten deelnemen aan dit topevenement op het Leuvense Ladeuzeplein. Omdat het aantal kaarten beperkt zijn en menig student wilt meezingen, zetten we hier de belangrijkste informatie voor de ticketverkoop uiteen.

Hoe kan ik een ticket kopen?

Kaarten kopen doe je bij de kring die jou vertegenwoordigt. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van je studentenkaart; je moet dus geen kringkaart bezitten. Niet zeker bij welke kring je moet aankloppen? Zoek het dan zeker op voorhand op.

Iedere kaart wordt gekoppeld aan een studentennummer. Daarom is het belangrijk dat je je studentenkaart meeneemt naar de ticketverkoop én de Beiaardcantus.

Een ticket kost €15 per stuk. Elke persoon kan slechts 2 tickets kopen. Voor elke ticket dient hij/zij een studentenkaart voor te leggen die geldig is bij de kring waar hij/zij wilt kopen.

Iedere kring heeft slechts een beperkt aantal kaarten, afhankelijk van het aantal studenten die ze vertegenwoordigt. Eindeloze rijen vormen heeft dus geen zin. Aan het begin van elke verkoop worden nummertjes uitgedeeld aan de wachtenden, evenveel als er kaarten zijn.

Om het uur wordt er gecontroleerd op aanwezigheid van de nummerkaartjes. Als een nummerkaartje niet aanwezig is, wordt het geschrapt van de lijst en kan er geen ticket meer mee gekocht worden. Voor elk geschrapt nummerkaartje kan een nieuw uitgedeeld worden. Er kan altijd een extra controle gebeuren.

Na alle verkoopmomenten worden alle nog onverkochte tickets verkocht op een algemeen verkoopmoment, georganiseerd door LOKO. Op dit verkoopmoment kunnen reeds aangekochte tickets ingeruild worden. Deze tickets worden dan opnieuw verkocht door LOKO.

De verkoop eindigt als een van volgende dingen gebeurt: (1) Alle kaarten zijn verkocht. (2) Er is vier uur na de start van de verkoop geen rij meer. (3) Er is een half uur lang geen enkele kaart verkocht.

Waar/wanneer kan ik een ticket kopen?

Kaarten kopen doe je bij de kring die jou vertegenwoordigt. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van je studentenkaart; Je moet dus geen kringkaart bezitten. Niet zeker bij welke kring je moet aankloppen? Zoek het dan zeker op voorhand op.

maandag 13 maart  

18u Eoos Arena Letteren (43 kaarten)

20u Mecenas MSI 02.23 (19 kaarten)

21u Babylon Kelder Erasmushuis (136 kaarten)

22u Geos + Bios Geo-instituut, gelijkvloers (19 kaarten + 33 kaarten) 

dinsdag 14 maart  

18u Eros Hal campus gasthuisberg (19 kaarten)

18u Alfa Fakbar Letteren, praatkamer (19 kaarten)

18u Ekonomika Dulci (304 kaarten)

21u KLA Gasthuisberg, O&N2 (aan bmw's) (29 kaarten)

woensdag 15 maart  

18u Cluster Lemmensberg (47 kaarten)

20u30 NFK Binnenplein HIW (Tiensestraat) (47 kaarten)

21u Apollonia Sint Raphaël (Brusselsestraat) (33 kaarten)

20u Medisoc ON2 Gasthuisberg (27 kaarten) 

21u30 Katechetika Seven Oaks  (36 kaarten)

donderdag 16 maart  

16u Canonica MTC 02.11 (19 kaarten)

18u Crimen De Valk, kelder van Hooverhuizen (Hooverplein 10) (70 kaarten)

18u Politika Secri (SW 02.55) (155 kaarten)

18u Docentica Campus Hertogstraat (211 kaarten)

vrijdag 17 maart  

18u Diana Campus Proximus, naast aula D0.80 (Haasrode) (143 kaarten)

18u De Kelten Campus Proximus, naast aula D0.80 (Haasrode) (192 kaarten)

16u Diana Campus Gasthuisberg, hal voor mediatheek (143 kaarten)

16u Steil Campus Gasthuisberg, hal voor mediatheek (105 kaarten)

 

zondag 19 maart  

18u Farmaceutica Centraal Auditorium Gasthuisberg (O&N 1, lokaal 04.201) (93 kaarten)

maandag 20 maart  

18u Musicologica Fakbar Letteren (2e verdieping) (19 kaarten)

19u Psychologische Kring binnenplein MTC (176 kaarten)

19u Industria Atrium, groep T (164 kaarten)

19u Medica Doc's bar (375 kaarten)

20u Apolloon Secretariaat Apolloon (onder alma 3) (165 kaarten)

21u Pedagogische Kring VHI, Blok C (kelder) (81 kaarten)

21u VRG huis der rechten (hdr) (237 kaarten)

22u Merkator Geo-instituut, gelijkvloers (19 kaarten)

dinsdag 21 maart  

19u Wina Arenberg Blok 4  (75 kaarten)

woensdag 22 maart  

21u Chemika Celestijnenlaan 200G, Heverlee (39 kaarten)

donderdag 23 maart  

17u30 SocA Campus SSH (Groeneweg 151, Heverlee) (143 kaarten)

21u LBK Baarr, Heverlee (124 kaarten)

21u Historia Arena Letteren (50 kaarten)  

vrijdag 24 maart  

18u VTK Theokot (284 kaarten)

Frequently Asked Questions

Kan ik meerdere tickets aankopen?

Elke persoon kan slechts 2 tickets kopen. Voor elke ticket dient hij/zij een studentenkaart voor te leggen die geldig is bij de kring waar hij wilt kopen.

Moet ik lid zijn van een kring om een kaart te kunnen kopen?

Neen, LOKO is de koepelorganisatie voor alle Leuvense studenten. Bijgevolg is het dan ook niet verplicht om lid te zijn van een studentenvereniging. Wel kan je enkel een ticket bemachtigen bij de kring die jou vertegenwoordigt aan de KU Leuven of UCLL. Niet zeker bij welke kring je moet aankloppen? Zoek het dan zeker op voorhand op.

Kan ik mijn ticket doorgeven aan een vriend(in)?

Dit is niet mogelijk. Een ticket is immers verbonden aan je persoonlijk studentennummer. Na alle verkoopmomenten worden alle nog onverkochte tickets verkocht op een algemeen verkoopmoment, georganiseerd door LOKO. Op dit verkoopmoment kunnen reeds aangekochte tickets ingeruild worden. Deze tickets worden dan opnieuw verkocht door LOKO. Meer info over dit moment volgt.

Kunnen niet-Leuvense studenten ook een ticket aankopen?

Enkel studenten van de Leuvense campus (KU Leuven, UCLL en het Lemmensinstituut) kunnen tickets aankopen. Dit verloopt via de kringen die hen vertegenwoordigen.

Krijgen praesidiumleden voorrang voor een ticket?

Neen, ook zij dienen aan te schuiven bij de verkoopmomenten. Wel kunnen zij een ticket bemachtigen door een shift op te nemen tijdens de Beiaardcantus of zich op te geven als verkoopsverantwoordelijke voor de kaarten.

Ik kan fysiek niet aanwezig zijn op een verkoopmoment, wat nu?

Je kan een vriend(in) van je richting vragen om een ticket voor je te kopen. Elke persoon kan immers 2 tickets kopen. Voor elke ticket dient hij/zij wel een studentenkaart voor te leggen die geldig is bij de kring waar hij/zij wilt kopen. Ook wordt er een bijkomende online verkoop georganiseerd vanuit LOKO met een beperkt aantal tickets om mindervaliden en mensen met stages een extra mogelijkheid te geven een ticket te kopen naast het doorgeven van hun studentenkaart aan een kennis die voor hen aanschuift.