Gedurende één maand kunnen Leuvense studenten Het Groot Studentenreferendum onderschrijven. LOKO lanceert de website www.leuvenkiest.be waarop studenten hun steun kunnen betuigen over 28 verschillende standpunten die de vertegenwoordigers naar voren schuiven. Het merendeel van de 50.000 studenten die Leuven telt, kan hier immers niet stemmen. Wij willen ervoor zorgen dat hun stem gehoord wordt.

Breng je stem uit


 

 

Gedurende één maand kunnen Leuvense studenten Het Groot Studentenreferendum onderschrijven. LOKO lanceert de website www.leuvenkiest.be waarop studenten hun steun kunnen betuigen over 28 verschillende standpunten die de vertegenwoordigers naar voren schuiven. Het merendeel van de 50.000 studenten die Leuven telt, kan hier immers niet stemmen. Wij willen ervoor zorgen dat hun stem gehoord wordt.

Op 20 september trapt LOKO haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af, deze zal duren tot 14 oktober. De bedoeling hiervan is niet om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, maar om de stem van de studenten in beleid vertaald te zien. Vanuit dat opzicht leggen wij 28 standpunten voor aan de studentenpopulatie die Leuven rijk is.

Via de website www.leuvenkiest.be vragen we Leuvense studenten om hun expliciete steun uit te spreken voor de speerpunten van ons memorandum. Op deze manier willen we hen expliciet betrekken bij het beleid voor de komende zes jaar. Ondanks het feit dat Leuven ruim 50.000 studenten telt, zijn ze immers een opvallende afwezige in het debat dat de afgelopen weken werd gevoerd. Studenten kleuren hier op 14 oktober geen bolletje, maar spenderen wel nog steeds het grootste deel van hun tijd in Leuven.

LIJSTTREKKERS

Afgelopen weken zaten de vertegenwoordigers van LOKO samen met lijsttrekkers van de verschillende partijen om het memorandum te bespreken. Hier benadrukten we dat studenten geen afwezigen mogen vormen in de beleidsakkoorden die na 14 oktober vorm krijgen. Onder meer op vlak van participatie, mobiliteit en samenleven leggen we de lat hoog.

 

Wie het referendum wilt onderschrijven, kan dit doen via www.leuvenkiest.be aan de hand van een geldig studentennummer.