Komend jaar gaan Leuvense studenten opnieuw meer geld mogen neerleggen voor Alma maaltijden. De nieuwe prijscategorieŽn zijn nu: Ä3,60, Ä4,85, Ä6,45. Met een stijging van ongeveer 4,5% per prijscategorie, vragen jullie jullie waarschijnlijk af waarom dit zo is.

Waarom Alma duurder wordt


© foto: http://www.alma.be/nl/restaurant/alma-twee
 

Komend jaar gaan Leuvense studenten opnieuw meer geld mogen neerleggen voor Alma maaltijden. De nieuwe prijscategorieën zijn nu: €3,60, €4,85, €6,45. Met een stijging van ongeveer 4,5% per prijscategorie, vragen jullie jullie waarschijnlijk af waarom dit zo is.

Alma bevindt zich in een uitdagende positie. Zowel haar businessmodel als financiën staan zwaar onder druk. Door de ondersubsidiëring van studentenvoorzieningen vanuit de overheid werkt ook Alma met een krapper budget. Grofweg dekken deze subsidies de vaste kosten met betrekking tot haar gebouwen. Daarnaast staan kassainkomsten normaal gezien in voor de andere kosten van Alma. Grondstof- en personeelskosten echter blijven stijgen terwijl de inkomsten vanuit de overheid niet hetzelfde tempo volgen. Kortom, de kosten stijgen terwijl de inkomsten niet volgen.

 

Afbeeldingsresultaat voor alma leuven

 

Vanuit het oogpunt van LOKO vinden we een prijsindexatie of prijsstijging allesbehalve wenselijk. We beseffen echter dat er weinig alternatieven voorliggen. Een prijsverhoging is één van de weinige opties op korte termijn die Alma had om haar financiën gezond te houden. Binnen de huidige financiering van Alma is er immers amper beweegruimte.

Daarom pleiten we met succes voor een herziening van de kostenstructuur. Alma zit op haar tandvlees wat de subsidies per maaltijd betreft. We willen resoluut naar een structuur gaan waarin Alma degelijk werk kan maken van haar kernopdracht: gezond en goedkoop voedsel aanbieden aan de student.

Initieel lag het voorstel overigens hoger. Als studentenvertegenwoordigers in de raad van bestuur hamerden we erop dat Alma niet alleen een maatschappelijke functie vervult, maar ook statutair een sociale voorziening is. Daarom koppelden we een lagere indexatie aan de expliciete voorwaarde dat komend academiejaar er een duurzaam model tot stand komt in plaats van iedere keer naar de gebruiker te kijken om elk tekort op te vangen. Dit slechte nieuws willen we immers niet herhaald zien. Integendeel.

 

Heb je vragen of opmerkingen, contacteer dan zeker onze Alma mandatarissen op alma@loko.be