We voelden ons als studentenvertegenwoordigers aangesproken door de Splinter in de Veto van deze week. Daarom publiceren we samen met Studentenraad KU Leuven graag deze reactie.

Onderwerp: Talentenjacht


 

Leuven, 28 november 2016

Beste Eva, 
Beste Nora,

Wij hebben een fout gemaakt: een communicatiefout, een inschattingsfout, een denkfout. Dat beseffen we nadat we jullie Splinter hebben gelezen.

De Studentenraad KU Leuven en LOKO hebben een eenvoudige structuur. De facultaire vertegenwoordigers en leden van kringen nemen op de Algemene Vergadering standpunten in. Met die standpunten trekken de mandatarissen naar alle relevante raden, overleggen en werkgroepen die de KU Leuven en de stad Leuven rijk zijn. Op die vergaderingen hebben we medebestuur. Medebestuur heeft ons als studenten van een “roepgroep” tot een volwaardige partner gemaakt. Dat betekent dat we naar alles mogen luisteren en alles mogen zeggen. Het betekent uiteraard niet dat we meteen onze zin krijgen of al onze idealen zomaar verwezenlijkt zien.

Lees de Veto-splinter Waste of talent

Jullie hebben gelijk dat er tot een tijdje geleden te weinig zuurstof was in de studentengeleding om een diversiteitsbeleid levensvatbaar te maken. Het afgelopen jaar hebben we dan ook van onze plaats in die raden gebruik gemaakt om onze stem te laten klinken over diversiteit. Die bekommernis delen we duidelijk met jullie. Vorig jaar maakten we met de maximumfactuur studiekost bespreekbaar. We organiseerden een fakbartocht om fysieke toegankelijkheid aan te kaarten. We maken ondertussen een discriminatiecharter met de KU Leuven. We werken aan een plan tegen discriminatie in het Leuvens uitgaansleven. Begin dit jaar sprak de Algemene Vergadering zich uit over de genderverdeling in opleidingen en over de minimumondersteuning die de KU Leuven moet voorzien om onverwachte en onnodige kosten te beperken. De KU Leuven lanceert op 1 december een tool, Kulag, om de KU Leuven fysiek toegankelijker te maken. Twaalf december wordt een tussentijdse evaluatie van het genderactieplan gemaakt, ook de studenten zullen daarvan een eigen inschatting maken. En dan vergeten we en cours de route nog iets te zeggen over stille ruimtes, digitale toegankelijkheid, examenfaciliteiten enzovoort.

Wij willen geen beperking zijn van de vertegenwoordiging, geen verspilling van talent. Wij zijn een plaats waar potentieel kan samenkomen. Wij bieden financieel, inhoudelijk en logistiek steun aan ideeën en initiatieven van studenten. We zaten fout te denken dat dat duidelijk is.

Laat ons daarom afspreken om te kijken hoe we jullie ideeën kunnen omzetten naar de realiteit. Je hoeft bij ons geen mandaat te hebben om input te geven.

We werken in de ‘s Meiersstraat nummer 5, naast jullie redactie. We hebben koffie en we houden van nieuwe ideeën.