Waarborg

De waarborg dient te worden betaald binnen de tien dagen na de ondertekening van het contract en ten laatste drie werkdagen voor de verhuring. De waarborg bedraagt 200€ en dient overgeschreven te worden op rekeningnummer IBAN BE34 0682 4443 6690 (BIC GKCCBEBB) op naam van VZW Andre, 's Meierstraat 5, 3000 Leuven met vermelding van de vereniging en datum.

De waarborgen worden terug gestort een maand na de verhuring. 

Overtredingen

Bij het einde van het feest maakt de zaalverantwoordelijke samen met de huurder een plaatsbeschrijving op aan de hand van een checklist. Alle schade dient de avond zelf te worden vereffend, de waarborgsom dient hierbij tot zekerheid van de verhuurder. Indien schade wordt vastgesteld, kan de verhuurder deze waarborg inhouden ten belopen van de veroorzaakte schade. Indien de schade groter is dan de som van de waarborg zal de extra schade op eerste vertoon van de herstellingsfactuur door de huurder worden vergoed. Indien de verhuurder daarnaast oordeelt dat de huurder zich niet of onvoldoende aan de onderstaande artikels houdt, kan hij beslissen de waarborg, volledig of voor een bepaald bedrag, in te houden. De waarborg zal na bovenstaande vermelde controle achteraf worden teruggestort op hetzelfde rekeningnummer waarmee hij werd overgemaakt.

Volgende tarieven worden toegepast (al dan niet cumulatief per overtreding):

  • Geen (of onvoldoende) stewards -50€
  • Rookverbod overtreden -50€
  • Opkuis onvoldoende -100€
  • Geen opkuis -200€
  • Overmatige overlast -50€

  • Schade of vandalisme: afhankelijk van de herstel- of aankoopkost van het beschadigde materiaal
  • Overtredingen i.v.m. eigen drank: afhankelijk van het aantal niet-toegestane dranken
  • In het geval van andere overtredingen wordt een bedrag bepaald dat naar goeddunken van de RvB redelijk lijkt.

 

Menu

Binnenkort

Meer tonen