Historiek

Sinds 2000 baat LOKO fuifzaal Albatros uit. Dit was het eindpunt van een jarenlange periode waar met een tekort aan fuifzalen (en de daarmee gepaarde prijsstijgingen) in Leuven werd gekampt. De problematiek kwam aan de orde in het academiejaar 1995-1996.

De nieuwe milieuwetgeving Vlarem II ging van kracht vanaf 1 juni 1995. Het nieuwe horecareglement van de stad Leuven dat vanaf 1 januari 1997 in voege zou treden was een strikte toepassing van die nieuwe milieuwetgeving. Dit reglement zou bijgevolg zware investeringen vragen van de horecazaken. Vele fuifzalen zaten hierdoor in de problemen.

LOKO had zich sedert 1995 fel in het debat gemengd. Bij de verschillende onderhandelingen die met de KU Leuven en het stadsbestuur werden aangegaan, benadrukte LOKO het belang van een ruim aanbod van fuifzalen in Leuven. Naast het ontspanningselement en de sociale functie zijn fuiven immers voor de meeste kringen en verenigingen ook een belangrijke bron van inkomsten.

In een gesprek tussen LOKO-Kringraad en rector Oosterlinck sprak laatstgenoemde zich positief uit over de mogelijke uitbating door studenten van een fuifzaal in leuven. LOKO kreeg dan de kans om fuifzaal Albatros over te kopen. Sinds 2000 zorgt LOKO er voor dat Albatros de Leuvense fuifzaal is voor en door de Leuvense studenten, met de laagste (drank)prijzen van alle Leuvense fuifzalen!

Menu

Binnenkort

Meer tonen